Archiwum autora: admin

Kangur matematyczny 2020

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach konkurs Kangur 2020 zostanie przeprowadzony drogą internetową (w godzinach popołudniowych) za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.Osoby, które się zgłosiły do konkursu otrzymają loginy i hasła od swoich wychowawców.Szczegóły na stronie konkursu: https://www.kangur-mat.pl/

GALERIA ZDALNA KLASY DRUGIEJ

Klasa druga edukacji wczesnoszkolnej zaprasza na Wystawę Zdalną swoich prac,
które zostały stworzone z wielkim poświęceniem i zaangażowaniem dzieci i ich rodziców!!!
Dziękujemy!

Terminy egzaminów

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Informacja

Uprzejmie informuję, że od dnia 15.04.2020roku kontynuujemy kształcenie na odległość.
Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych przedłużono do dnia 26.04.2020r.
Jednocześnie informuję, że przesunięty został termin egzaminu ósmoklasisty.
Komunikat w sprawie nowego terminu egzaminu zostanie wydany nie później, niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania egzaminu.

Dyrektor Szkoły

Szanowni Rodzice, droga Młodzieży

W związku z wejściem z dniem 25.03.2020 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, że obowiązuje wszystkich uczniów udział w zdalnym nauczaniu w formie przedstawionej przez dyrekcję szkoły.

W związku z tym zobowiązuję uczniów Zespołu Szkól w Ostrowie (oraz do pomocy dzieciom Rodziców/Opiekunów Prawnych do realizacji następujących postanowień.

 • Zajęcia od 25.03.2020r. będą się odbywały według planu oraz dostosowanego czasu przez nauczycieli tak aby sprzęt komputerowy dostępny był dla wszystkich w domu
 • Przedstawiony plan lekcji dotyczy lekcji bezpośrednio poprzez komunikator zoom.
 • Przygotowując się do lekcji nauczyciel określi formy i sposoby komunikowania się z uczniami danej klasy.
 • Nauczyciel może komunikować się za pomocą komunikatorów wizyjnych typu zoom us, whatsapp, za pośrednictwem portali edukacyjnych – epodręczniki, khan academy, dziennika elektronicznego Vulcan,  itp.
 • Jeżeli ktoś nie ma możliwości udziału w zajęciach z przyczyn obiektywnych np. mieszka w strefie w której nie ma zasięgu Internetu, nie posiada telefonu typu smartfon, lub innych, ma obowiązek powiadomić o tym wychowawcę swojej klasy do dnia 25.03.2020 r. do godziny 10:00 .
 • W czasie lekcji z danego przedmiotu należy wykonać polecenia, które umożliwią realizacją programu nauczania
 • Nauczyciele przekażą materiały  i źródła niezbędne do realizacji zajęć.

Każdy z nauczycieli określi sposób weryfikacji obecności ucznia w trakcie lekcji i zapisze odpowiednią adnotacje w dzienniku elektronicznym.

 • Zabrania się, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i konsekwencjami prawnymi dotyczącymi tej ustawy do wykorzystywania komunikatorów internetowych w sposób niezgodny z prawem.
 • W szczególności, nie wolno kopiować wizerunku osób trzecich, nagrywać prac i materiałów nauczyciela i pozostałych uczniów, w żadnym wypadku  ich udostępniać.
 • Nie wolno: posługiwać się fałszywymi danymi,  wykorzystywać prac osób trzecich i przedstawiania jako swoje (plagiat),
 • Nie wolno wysyłać prac z nie swoich kont internetowych, udostępniać swoje konto osobom trzecim.
 • Nie wolno udostępniać kodów które otrzymacie od nauczycieli do odpowiednich komunikatorów osobom trzecim.
 • Logowanie może się odbywać tylko na odpowiedni przedmiot i godzinę zgodnie z planem lekcji i wskazaniem prowadzącego zajęcia.
 • Zgodnie z rozporządzeniem nauczyciele będą mieli możliwość oceniania uczniów. Sposoby i metody  oceniania zostaną przedstawione przez nauczycieli do wiadomości uczniów i rodziców.
 • Uczniowie mają obowiązek, oprócz wskazań nauczyciela wynikających z realizacji zajęć, logować się  na swoim koncie w dzienniku elektronicznym Vulcan codziennie  i wykonywać zadania czy polecenia tam zawarte.
 • Szczególnie apeluję do ósmoklasistów o wytężoną pracę i przygotowanie do przedmiotów egzaminacyjnych, niestety na dzień dzisiejszy nie wiemy, czy egzaminy odbędą się w wyznaczonych terminach.
 • Jesteśmy do Waszej dyspozycji, w przypadku jakichkolwiek problemów czy pytań proszę o kontakt

Szanowni Rodzice!  Drodzy Uczniowie!
Proszę o solidarność i odpowiedzialność, nie tylko w działalności edukacyjnej, ale zachowaniu na co dzień w walce z epidemią koronawirusa. Jest to dla nas sytuacja całkiem nowa, od dobrej współpracy, zaangażowania, dobrej komunikacji, chęci, wspólnych działań zależy czy potrafimy sobie poradzić w tym trudnym okresie.
Drodzy Rodzice/ Opiekunowie Prawni, zapraszam Was do współpracy, proszę o zaangażowanie i pomoc w realizacji zdalnego nauczania. Proszę o dopilnowanie i właściwą motywację do pracy dla każdego dziecka.

Pozdrawiam
Bogusław Klisowski
Dyrektor Szkoły