Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Samorząd Szkolny Zespołu Szkół w Ostrowie jest organizacją,  w skład której wchodzą wszyscy uczniowie szkoły  podstawowej i gimnazjum. Ściśle współpracujemy z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Podejmujemy szereg działań  wpływających na życie szkoły, aktywizujemy społeczność szkolną i chcemy wpływać na życie szkoły. Dajemy możliwość działania wszystkim, którzy chcą zrobić coś dobrego dla naszej Szkoły. Od roku szkolnego 2018/19 Opiekunem samorządu jest mgr Brunon Lemek

Przewodnicząca:

Zastępca:

Sekretarz: