Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Samorząd Szkolny Zespołu Szkół w Ostrowie jest organizacją,  w skład której wchodzą wszyscy uczniowie szkoły  podstawowej i gimnazjum. Ściśle współpracujemy z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Podejmujemy szereg działań  wpływających na życie szkoły, aktywizujemy społeczność szkolną i chcemy wpływać na życie szkoły. Dajemy możliwość działania wszystkim, którzy chcą zrobić coś dobrego dla naszej Szkoły.Samorząd uczniowski w roku szkolnym 2018/19:Opiekun: mgr Brunon Lemek

Przewodnicząca: Patrycja Służały

Zastępca: Aleksandra Wójcicka Sekretarz: Kacper Maciałek