Nasza Patronka

Jadwiga (1373-74-1399)-najukochańsza królowa polskiego ludu, opiekunka nauki i sztuki. Pochodziła z dynastii Andegawenów, była córką Ludwika Węgierskiego, wnuczką siostry Kazimierza Wielkiego.       Jako 4-latkę zaręczono ją z Wilhelmem Habsburgiem, księciem austriackim.   Gdy jednak koronowano ją na króla Polski, zaręczyny zerwano, ponieważ polscy dostojnicy chcieli związać kraj z Litwą. Mężem 11-letniej Jadwigi został Władysław Jagiełło, książę litewski. Dzięki temu małżeństwu Wielkie Księstwo Litewskie przyjęło chrzest i połączyło się z Królestwem Polskim.

Królowa stała się mecenasem naukowców i artystów, nie szczędziła pieniędzy na budowę szkół i burs, zreformowała podupadłą Akademię Krakowską, a nawet zapisała jej swój majątek. Hojnie wspierała ubogich, chorych i samotnych. Budowała szpitale i finansowała zakony, które pomagały potrzebującym.

Królowa zmarła przy narodzinach córeczki. Pochowano ją na Wawelu. W 1997 roku ogłoszono ją świętą.