Wyniki sprawdzianu ósmoklasisty

Nasi tegoroczni ósmoklasiści mile nas zaskoczyli. Mimo zdalnego nauczania, ograniczonej możliwości korzystania z pomocy nauczycieli, potrafili stanąć na wysokości zadania i dobrze napisać egzaminy, co pozwoliło im dostać się do dobrych szkól. Najlepiej uczniom poszło na egzaminie z języka polskiego, gdyż osiągnęli 8 stanin, który oznacza poziom bardzo wysoki. Z matematyki poradzili sobie nie gorzej, gdyż ich wyniki zakwalifikowały się do 7 staninu, oznaczającego poziom wysoki. Wynik języka angielskiego zagwarantował uczniom 6 stanin, który świadczy o ich wyższym niż średni poziom. Dzięki tak dobrym wynikom egzaminów uczniów klasy ósmej nasza szkoła uplasowała się na pierwszym miejscu wśród szkół Gminy Przemyśl. Jesteśmy dumni, a uczniom gratulujemy i dziękujemy, życząc powodzenia i sukcesów w nowych szkołach.