Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty

Informujemy, że wydanie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty nastąpi w  w szkole  w dniu  31 lipca 2020 r. od godziny 8.00 do godziny 10.00