Plan lekcji od 25.03.2020

**Zoom program do spotkań online – instrukcja logowania na www.zs-ostrow.edu.pl w zakładce DLA UCZNIA

***Meeting ID zostanie podany poprzez e-dziennik

Klasa 8
Poniedziałek
1. 8.00 – 8.30 – język polski
2. 8.35 – 9.05 – matematyka  – portal spotkania zoom Meeting ***
3. 9.10 – 9.40 fizyka -portal spotkania zoom Meeting ***
wtorek
1. 8.00 – 8.30 – język polski
2. 8.35 – 9.05 – matematyka  – portal spotkania zoom Meeting ***
3. 9.10 – 9.40 chemia
4. 13:00 – 13:30 informatyka – zoom Meeting ***
środa
1. 8.00 – 8.30 – j. angielski – portal spotkania zoom Meeting ***
2. 8.35 – 9.05 – matematyka – portal spotkania zoom Meeting ***
3. 9.10 – 9.40 –język polski
czwartek
1. 8.00 – 8.30 – j. angielski – portal spotkania zoom Meeting ***
2. 8.35 – 9.05 – matematyka – portal spotkania zoom Meeting ***
3. 9.10 – 9.40 – język polski
Piątek
1. 8.00 – 8.30 – język polski
2. 8.35 – 9.05 – matematyka – portal spotkania zoom Meeting ***
3. 9.10 – 9.40 geografia

Klasa 7
Poniedziałek

1. 9.10-9.40 Plastyka – portal spotkania zoom Meeting ***
2. 9.45 – 10.15 fizyka  – portal spotkania zoom Meeting ***
3. 10.20 – 10.50 j. angielski – portal spotkania zoom Meeting ***
4. 10.55 – 11.25 j. polski – portal spotkania zoom Meeting ***
Wtorek
1. 9.45 – 10.15 matematyka
2. 10.20 – 10.50 j. polski
3. 10.55 – 11.25 chemia
Środa
1. 9.45 – 10.15 biologia
2. 10.20 – 10.50 matematyka
3. 10.55 – 11.25 j. polski – portal spotkania zoom Meeting ***
czwartek
1. 09:00 – 09:30 informatyka – zoom Meeting ***
2. 9.45 – 10.15 j.polski
3. 10.20 – 10.50 chemia
4. 10.55 – 11.25 historia
piątek
1. 9.45 – 10.15 j. angielski – portal spotkania zoom Meeting ***
2. 10.20 – 10.50 matematyka
3. 10.55 – 11.25 Geografia

Klasa 6
poniedziałek

1. 9.10-9.40 Plastyka – portal spotkania zoom Meeting ***
2. 10.55-11.252. Technika – portal spotkania zoom Meeting ***
3. 11.30 – 12.00 j.polski
4. 12.05 – 12.35 biologia
wtorek
1. 11.30 – 12.00 matematyka
2. 12.05 – 12.35 j. angielski – portal spotkania zoom Meeting ***
środa
1. 11.30 – 12.00 geografia
2. 12.05 – 12.35 j. polski – portal spotkania zoom Meeting ***
czwartek
1. 11.30 – 12.00 j. polski – portal spotkania zoom Meeting ***
2. 12.05 – 12.35 matematyka
piątek
1. 09:35 – 10:05 informatyka – portal spotkania zoom Meeting ***
2. 11.30 – 12.00 j. polski
3. 12.05 – 12.35 historia
Klasa 5
poniedziałek

1.9.45-10.15 – plastyka portal spotkania zoom Meeting ***
2. 10.20-10.50 – technika – portal spotkania zoom Meeting ***
3. 12.40 – 13.10 biologia
4. 13.15 – 13.45 j. polski – portal spotkania zoom Meeting ***
wtorek
1. 11.30 – 12.00 j. polski – portal spotkania zoom Meeting ***
2. 12.40 – 13.10 matematyka
3. 13.15 – 13.45 geografia
środa
1. 12.40 – 13.10 matematyka
2. 13.15 – 13.45 historia
czwartek
1. 12.40 – 13.10 angielski – portal spotkania zoom Meeting ***
2. 13.15 – 13.45 j. polski – portal spotkania zoom Meeting ***
piątek
1. 09:00 – 09:30 informatyka – portal spotkania zoom Meeting ***
2. 12.40 – 13.10 matematyka
3. 13.15 – 13.45 j. polski
Klasa 4
poniedziałek

1. 9.45-10.15 – plastyka – portal spotkania zoom Meeting ***
2. 10.20-10.50 – technika – portal spotkania zoom Meeting ***
3. 13.50 – 14.20 j. polski
4. 14.25 – 14.55 przyroda
wtorek
1. 12.40 – 13.10 j. polski – portal spotkania zoom Meeting ***
2. 13.15 – 13.45 j. angielski – portal spotkania zoom Meeting ***
Środa
1. 12.40 – 13.10 matematyka
2. 13.15 – 13.45 j. polski
czwartek
1. 09:35 – 10:05 – informatyka – portal spotkania zoom Meeting ***
2. 13.15 – 13.45 historia
piątek

1.
2. 12.40 – 13.10 j. polski – portal spotkania zoom Meeting ***
3. 13.15 – 13.45 matematyka
Klasa 3
poniedziałek, wtorek, środa, piątek
g. 15:00 spotkanie z wychowawcą – portal spotkania zoom Meeting ***
czwartek: g. 15:00 – 15:30 j. angielski – portal spotkania zoom Meeting ***
Klasa 2
poniedziałek, wtorek, środa, piątek
g. 15:30 spotkanie z wychowawcą
czwartek: g. 15:30 – 16:00 j. angielski – portal spotkania zoom Meeting ***
Klasa 1
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek :
g. 16:00 spotkanie z wychowawcą – portal spotkania zoom Meeting ***
piątek: g. 16:00 – 16:30 j. angielski – portal spotkania zoom Meeting ***