Informacja

W dniach 15-17.04.2019 r. zgodnie z kalendarzem przystępujemy do egzaminu ósmoklasisty . Uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8.00 , początek sesji egzaminacyjnej  o godzinie 9.00

Jednocześnie przypominam , że dni w których odbywają się egzamin ósmoklasisty są dniami wolnymi dla pozostałych klas.

Ponadto informuję , że Przedszkole Samorządowe przy Zespole Szkół w Ostrowie pracuje zgodnie z planem.