Informacja

Informuję , że jutro zgodnie z kalendarzem przystępujemy do egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8.00, początek sesji egzaminacyjnej  o godzinie 9.00

Jednocześnie przypominam, że dni w których odbywają się egzaminy gimnazjalny i ósmoklasisty są dniami wolnymi dla pozostałych klas.

                                                                                     Dyrektor ZS w Ostrowie