Informacja

DRODZY RODZICE

W wyniku przeprowadzonego referendum pracownicy naszej szkoły opowiedzieli się za przystąpieniem do akcji strajkowej.

W związku z tym informuję , że zachodzi uzasadniona obawa, że wraz z rozpoczęciem w szkole akcji strajkowej planowanej od 08.04.2019 r. mogą nie odbyć się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.  Zapewnione będą jedynie zajęcia w formie opiekuńczej. Zwracam się zatem do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i  ewentualne zapewnienie dzieciom opieki w miarę własnych możliwości.

Sytuacja jest dynamiczna i różne scenariusze mogą mieć miejsce. O rozwoju sytuacji w naszej szkole będę Państwa informował na bieżąco przez stronę internetowa szkoły oraz dziennik elektroniczny.

Informacja dodatkowa :

Zgodnie z planem w dniach od  10.04.2019 r. do 12.04.2019 r. odbywać się będzie egzamin gimnazjalny, w dniach 15.04.2019 r. do 17.04.2019r. odbywać się będzie egzamin ósmoklasisty. Dni te zgodnie z uchwałą RP ZS w Ostrowie są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla pozostałych klas.