Rekrutacja

Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrowie informuje, że z dniem 01.03.2019 r. rozpoczyna wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola samorządowego i szkoły podstawowej. Rekrutacja zakończy się w dniu 29.03.2019 r. Potrzebne dokumenty dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA lub w sekretariacie szkoły.