Sukces w konkursie

Sukces naszej szkoły w konkursie AleMózgi!

Mamy ogromną przyjemność podzielić się wiadomością – dwóch uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do II etapu konkursu informatycznego AleMózgi!

To niezwykłe osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że w konkursie wzięło udział ponad 300 szkół i ponad 5000 uczniów z całego kraju.

Serdecznie gratulujemy naszym utalentowanym uczniom, życzymy im powodzenia w kolejnych etapach konkursu oraz dalszych sukcesów w nauce!

Dzień życzliwości

W dniu 21 listopada  obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji.

Dzień Życzliwości i Pozdrowień to wspaniały moment do przypomnienia, ile w naszych codziennych relacjach znaczą proste słowa: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, miłego dnia, a także jak cudowną i ciepłą atmosferę wprowadza serdeczny uśmiech na twarzy.

W ramach świętowania  Dnia Życzliwości uczniowie wzięli udział w konkursie SUPERBOHATER NASZYCH CZASÓW zorganizowanym przez psychologa i pedagoga . Uczniowie w formie literackiej lub plastycznej przedstawili dostrzeżone przejawy życzliwości w swojej codzienności.  Wyniki konkursu zostały ogłoszone w klasach a uczniowie otrzymali atrakcyjne nagrody!!!

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!


Anna Ziemska –  psycholog i Danuta Żelazko – pedagog .

Dziękujemy

Dyrektor Zespołu składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które pomimo niedzieli włączyły się do pomocy przy odśnieżaniu zalegającej warstwy mokrego śniegu. Jeszcze raz pięknie i od serca dziękuję.

Podkarpacki Certyfikat Edukacyjny

Z radością informujemy, że podczas II Gali wręczenia Certyfikatów Podkarpackiej Akademii Innowacji Pedagogicznych oraz Podkarpackich Certyfikatów Edukacyjnych nasza szkoła otrzymała Podkarpacki Certyfikat Edukacyjny. Dyrektor Zespołu Szkół pan Bogusław Klisowski odebrał imienny Podkarpacki Certyfikat Edukacyjny.

Światło w ciemności

„Światło w ciemności” to tytuł przedstawienia o rodzinie Ulmów przygotowanego przez uczniów naszej szkoły. Młodzi artyści, odwzorowując jedno ze zdjęć, które można znaleźć w zbiorach rodziny Ulmów, przybliżyli sylwetki Józefa, jego żony Wiktorii oraz ich siedmiorga dzieci. Całości występu dopełniły: recytacja wiersza i piosenka, których autorką jest pani Maria Elżbieta Szulikowska. Losy życia rodziny Ulmów zapisane zostały na kartach naszej historii….a my z szacunkiem możemy je odkrywać. ,,Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat…”

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

4.09.2023 rozpoczyna pracę ZS w Ostrowie (przedszkole i szkoła)

Zapraszamy na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024

 w dniu  4 września 2023 r.

8.00 – msza św. w kościele (dla chętnych)

9.00 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 na placu przed szkołą ( w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych  uczniowie udają się bezpośrednio do swoich klas)

Uczniowie klas I – III mogą wejść do szkoły z jednym opiekunem obowiązuje obuwie na jasnych podeszwach

Klasy I – III ( budynek zielony)

 I  – wychowawca: p. Bożena Żołnierz

 II  – wychowawca: p. Monika Turczyńska

III  – wychowawca: p. Alicja Strzałkowska

Klasy IV – VIII ( główny budynek szkoły)

w dniu 4 września 2023 wchodzimy do szkoły głównym wejściem pod opieką wychowawców w następującej kolejności:

IV – wychowawca: p. Anna Bobrowicz

Uczniowie klasy IV mogą wejść do szkoły z jednym opiekunem

V – wychowawca: p. Dorota Kontek

VI – wychowawca: p. Lila Gwiazdoń

VII – wychowawca: p. Marta Wojdyło

VIII – wychowawca: p. Brunon Lemek w zastępstwie p. Agnieszka Pusz

***

Tego dnia przedszkole pracuje jak co dzień i jest czynne od 6.30  do 16.30

Spotkania rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych odbędą się po 4 września.

Spotkania rodziców uczniów oddziałów szkolnych odbędą się po 4 września.

Terminy ustalą wychowawcy.

Informacja

Szanowni Państwo

            Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny organizuje pierwsze z cyklu webinarium dla rodziców i opiekunów dzieci rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

            Tematyka zaplanowanego spotkania dotyczyć będzie zakupu prawidłowego plecaka i organizacji miejsca pracy i nauki przyszłego ucznia.

Tematy, które będą poruszane to m. in.:

  • „Miejsce nauki przyjazne dziecku” – Pani Ewa Pitrus, Kierownik Oddziału Higieny Dzieci
    i Młodzieży, WSSE w Rzeszowie,
  • „Co należy wiedzieć przed zakupem tornistra?” – Pani Ewa Pitrus, Kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Rzeszowie,
  • parę słów o kampanii „Problem wagi ciężkiej” – Mateusz Radko, Starszy asystent Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Komunikacji Społecznej WSSE w Rzeszowie.

Spotkania odbędą się w dwóch terminach do wyboru:

  • 21 sierpnia br. (godz. 10.00)
    https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzA1ZTlhNWUtZGZhMS00ZTYyLTlhZWUtODlkOWNjODg0MmY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cbe0b6a4-29c2-4378-8990-650e2e728074%22%2c%22Oid%22%3a%22ed737ae4-5205-4eef-b51e-280140144149%22%7d
  • 23 sierpnia br. (godz. 17.00)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjk2OWM0M2UtYzQwNS00YTY1LTg1M2YtNTRiM2YxYzJhZmFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cbe0b6a4-29c2-4378-8990-650e2e728074%22%2c%22Oid%22%3a%22ed737ae4-5205-4eef-b51e-280140144149%22%7d

Zasady ubezpieczeń uczniów NNW

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszu Emerytalnych ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów – w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm) – nie ma statusu ubezpieczenia obowiązkowego.

W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem
sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością
turystyczną).

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci
i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz
uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

W roku szkolnym 2022/2023 Zespół Szkół im. św. Jadwigi w Ostrowie nie będzie podpisywał polisy ubezpieczeniowej z ubezpieczycielem w ramach „grupowego ubezpieczenia szkolnego dla uczniów”.


Zachęcamy wszystkich rodziców i opiekunów dzieci, do przejęcia inicjatywy w samodzielnym podjęciu decyzji o ubezpieczeniu NNW.