Powrót do szkoły – procedury

Informujemy, że nowe zarządzenie oraz procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19 zostały przesłane poprzez pocztę w dzienniku elektronicznym.