Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja

W dniu Święta Flagi w imieniu Społeczności ZS w Ostrowie złożono kwiaty ku pamięci Twórców Konstytucji 3-go Maja