Informacja

Uprzejmie informuję, że od dnia 15.04.2020roku kontynuujemy kształcenie na odległość.
Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych przedłużono do dnia 26.04.2020r.
Jednocześnie informuję, że przesunięty został termin egzaminu ósmoklasisty.
Komunikat w sprawie nowego terminu egzaminu zostanie wydany nie później, niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania egzaminu.

Dyrektor Szkoły