W okresie zawieszonych zajęć wprowadzamy zdalne nauczanie.

Do pracy zdalnej z uczniami zostaną wykorzystane następujące platformy internetowe:

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

Dodatkowo uczniowie klasy 8, zobowiązani są do codziennego rozwiązywania zadań powtórkowych ze strony:

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

Materiał przekazywany będzie przez dziennik elektroniczny na konto Rodzica.

Nauczyciele będą udostępniać linki do platform rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W przypadku konieczności pracy na plikach, nauczyciele udostępnią  pliki poprzez pocztę e-mail. Uczniów i rodziców prosi się o podanie swoich adresów e-mail do nauczycieli poprzez dziennik elektroniczny